Organisatie

Bestuur

Kees Verhoog – Voorzitter

Bernhard van Haersma Buma – Vice-voorzitter

Jos Engelkes – Secretaris

Gideon de Jong – Penningmeester

Alexander de Bree – Lid

Bas Hacking – Lid