Organisatie

Bestuur

Kees Verhoog – Voorzitter
Bernhard van Haersma Buma – Vice-voorzitter
Gideon de Jong – Secretaris
Ward Strengers – Penningmeester
Jelle Baartmans – Lid

Raad van Advies

Sander Wildschut
Bas de Ruig
Alexander de Bree

Controller

Bente Rijnbende

Commissie Democratie in Woord en Beeld

Kees Verhoog – Projectleider
Lisette van Haersma Buma – Expositie & ontwerp
Max Magnée – Publiciteit
Mette Rijnbende – Social media editor

Tim van Spanning-commissie

Anthimis Verhoog
Bernhard van Haersma Buma
Kees Verhoog
Emiel Blomme
Niels Held

Standing invitation

Jos Engelkes

Erelid

Tim van Spanning