Organisatie

Bestuur

Kees Verhoog – Voorzitter
Bernhard van Haersma Buma – Vice-voorzitter
Gideon de Jong – Secretaris
Ward Strengers – Penningmeester
Jelle Baartmans – Lid

Raad van Advies

Sander Wildschut
Bas de Ruig
Alexander de Bree

Controller

Bente Rijnbende

Commissie Democratie in Woord en Beeld

Kees Verhoog
Bernhard van Haersma Buma
Max Magnée
Ward Strengers

Tim van Spanning-commissie

Anthimis Verhoog
Bernhard van Haersma Buma
Kees Verhoog

Standing invitation

Jos Engelkes

Erelid

Tim van Spanning